Drzewa pomnikowe w Rzeszowie

Jesteśmy stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie Lipy na ul. Kochanowskiego w Rzeszowie

Dopuszczono nas w charakterze strony do postępowania w sprawie wniosku o wycięcie byłego pomnika przyrody, lipy drobnolistnej przy ul. H. Sienkiewicza 12 w Rzeszowie.
To drzewo, z szansami na doczekanie sędziwości, będzie przedmiotem rozważań za i przeciw z naszym udziałem i mamy nadzieję, że Waszym wsparciem.