Drzewa pomnikowe w Rzeszowie

NA TERENIE RZESZOWA W ROKU 2022

Jednym z celów naszego projektu „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie” jest oszacowanie ilości wycinanych drzew na terenie Rzeszowa. Musimy uzyskać informacje znajdujące się w Wydziale Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Departamentu Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Potrzebujemy danych dotyczących zarówno drzew wycinanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jednostki samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, spółdzielnie i osoby prywatne. To da nam obraz sytuacji zieleni miejskiej w Rzeszowie.

Niestety informacje umieszczane przez urzędy w Ekoportalu i BiP są niepełne i nie dają całościowego spojrzenia. Punktem wyjściowym są informacje pozyskane bezpośrednio od w/w urzędów, na podstawie przekazanych przez nich danych statystycznych.

To ilość dokumentów, prywatnych zgłoszeń o wycinkę drzew za styczeń i część lutego 2022 r., udostępnionych nam wczoraj przez miejski Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie. Średnio w każdym jest około 20 drzew do wycięcia…

Zatem mamy łącznie za 2022 rok wydanych 8 002 zgody na wycięcie drzew, czyli o 1 136 drzew mniej niż w 2021 roku. To cieszy. Niepokoi ilość drzew w tzw. nasadzeniach kompensacyjnych, bo za jedno wycięte drzewo (tam gdzie można nakazać nasadzenie kompensacyjne) kompensacja przekracza jedno, ale nie dochodzi do 2 drzew za jedno wycięte. Bardzo niepokojący jest bilans drzew wyciętych i nasadzeń: 8 002 – 1 957 = 6 045 – tyle dojrzałych drzew znikło z powierzchni Rzeszowa w 2022 r. Średnio odmawia się 19% drzew wnioskowanych do wycinki.

Departament Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Drzewa objęte procedurą wniosku o zezwolenie na wycinkę.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszów

Drzewa objęte procedurą wniosku o zezwolenie na wycinkę.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszów

Drzewa z terenów prywatnych nie objęte

procedurą wniosku o zgodę na wycinkę.