Drzewa pomnikowe w Rzeszowie

Jednym z celów naszego projektu „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie” jest oszacowanie ilości wycinanych drzew na terenie Rzeszowa. Musimy uzyskać informacje znajdujące się w Wydziale Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Departamentu Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Potrzebujemy danych dotyczących zarówno drzew wycinanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jednostki samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, spółdzielnie i osoby prywatne. To da nam obraz sytuacji zieleni miejskiej w Rzeszowie.

Niestety informacje umieszczane przez urzędy w Ekoportalu i BiP są niepełne i nie dają całościowego spojrzenia. Punktem wyjściowym są informacje pozyskane bezpośrednio od w/w urzędów, na podstawie przekazanych przez nich danych statystycznych.

To ilość dokumentów, prywatnych zgłoszeń o wycinkę drzew za styczeń i część lutego, udostępnionych nam wczoraj przez miejski Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie. Średnio w każdym jest około 20 drzew do wycięcia…

Departament Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Drzewa objęte procedurą wniosku o zezwolenie na wycinkę.

Rok 2022

Liczba wnioskowanych drzew do wycięcia

Zgody na wycinkę

Odmowy

Nasadzenia

Styczeń

101

30

71

25

Luty

9

9

0

17

Podsumowanie

110

39

71

42

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszów

Drzewa objęte procedurą wniosku o zezwolenie na wycinkę.

Rok 2022

Liczba wnioskowanych drzew do wycięcia

Zgody na wycinkę

Odmowy

Nasadzenia

Styczeń

71

14

57

20

Luty

177

89

88

138

Podsumowanie

248

103

145

158

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszów

Drzewa z terenów prywatnych nie objęte procedurą wniosku o zgodę na wycinkę.

Rok 2022

Liczba zgłoszonych drzew do wycięcia

Zgody na wycinkę

Odmowy

Nasadzenia

Styczeń

679

679

0

0

Luty

710

710

0

0

Podsumowanie

1389

1389

0

0

Łącznie wydanych zgód na wycięcie drzew za styczeń, luty 2022 r. – 1531 szt. drzew.