Drzewa pomnikowe w Rzeszowie

Konferencja prasowa otwierająca projekt „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie” w Urban Lab

Wczorajsza konferencja informacyjna o projekcie „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie”, ze zrozumiałych powodów (wojna i kryzys uchodźczy na Ukrainie) nie wywołała zainteresowania mediów. Zatem uzupełnimy ją krótką notatką.
Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w wysokości 28 000 EUR obejmuje trzy główne działania: aktywistyczne, strażnicze i przyrodniczo-krajobrazowe.
Aktywistyczne obejmują cykl spotkań z mieszkańcami, na wybranych czterech osiedlach Rzeszowa, szkolenie z zakresu prawnego i dendrologicznego i płatny kilkumiesięczny okres praktyki strażniczej dla wybranych mieszkańców.
Strażnicze to monitorowanie i dokumentowanie bieżących sytuacji w zakresie zieleni wysokie: wycinki, okaleczeń, nasadzeń, inwestycje itp.
Przyrodniczo-krajobrazowe obejmują utworzenie szlaku sędziwych drzew w Rzeszowie z wielopłaszczyznowym opisem oraz na wybranych czterech osiedlach wybranego drzewa wraz z nadaniem mu imienia osoby zasłużonej lub charakterystycznej dla tego osiedla. Opisy, zdjęcia, multimedia tych drzew umieszczone zostaną na stronie internetowej gdzie każdy podziwiający dane drzewo będzie mógł się przenieść za pomocą kodu QR umieszczonego przy drzewie.
Zachęcamy mieszkańców Rzeszowa do włączenia się do tego projektu, zgłaszania swoich osiedli do cyklu spotkań w terenie
i szkoleń, proponowanie drzew i opowiadanie ciekawostek, legend związanych z nimi, przedstawianie charakterystycznych, barwnych postaci ze swojego osiedla. Na wszystkie zgłoszenia, propozycje i sugestie, czekamy pod numerem tel. 728 082 963, na mailu: fundacja.bedzie.dziko@gmail.com oraz naszych komunikatorach.